Περιγραφή
Το Εργαστήριο Δικτύων και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, Υπηρεσιών και Ασφάλειας (NetLab) ιδρύθηκε το 2004 υπό την επίβλεψη του καθηγητή Χρ. Δουληγέρη του τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Οι δραστηριότητες έρευνας και διδασκαλίας του εργαστηρίου επεκτείνονται σε διάφορους τομείς της επιστήμης των υπολογιστών και της ασφάλειας δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, των δικτύων και της ασφάλειας υπολογιστικών συστημάτων σε ασύρματες εφαρμογές και τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Οι τομείς ενδιαφέροντος του εργαστηρίου μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την ενεργειακή απόδοση, τον έλεγχο ισχύος, τον έλεγχο απόδοσης, την ανάλυση παρεμβολών, τις πράσινες επικοινωνίες, τα συστήματα πληροφοριών, το απόρρητο των δεδομένων και σχετικές ρυθμίσεις με την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφαρμογές πληροφορικής και ασφάλεια στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, κατανεμημένα δίκτυα, ποιότητα υπηρεσιών, διαχείρηση κίνησης και διαχείρηση βασιζόμενη σε πολιτικές.

Τα μέλη του εργαστηρίου περιλαμβάνουν ερευνητές, μεταδιδακτορικούς και διδακτορικούς υποψήφιους και έχουν εκτεταμένη εμπειρία σε εθνική και διεθνής έρευνα και ανάπτυξη. Άλλες δραστηριότητες του εργαστηρίου περιλαμβάνουν την οργάνωση και συνδιοργάνωση σεμιναρίων, συγκεντρώσεων, συνεδρίων, διαλέξεων και κύκλων μαθημάτων συνεχόμενης ειδικής εκπαίδευσης και κατάρτησης των ενδιαφερόμενων, την δημοσίευση εργασιών, την πρόσκληση διεθνώς αναγνωρισμένων επιστημόνων και διασημοτήτων για την προώθηση των στόχων και την εδραίωση του εργαστηρίου και τέλος την συνολική ενοποίηση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής εργασίας.