Το Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, Υπηρεσιών και Ασφάλειας (NetLab) ιδρύθηκε το 2004 υπό την επίβλεψη του καθηγητή Χρ. Δουληγέρη του τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

 

 Περισσότερα...

 

 

  Έρευνα  


Η ερευνητική δραστηριότητα υποστηρίζει ένα ευρύ πεδίο, επικεντρώνοντας στις τηλεπικοινωνίες, δίκτυα και ασφάλεια σε ασύρματες εφαρμογές, δεδομένα και τεχνολογίες επικοινωνίας στον τομέα της υγείονομικής περίθαλψης.

  Διδασκαλία


Οι τομείς ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν την ενεργειακή απόδοση, τον έλεγχο ισχύος, την ανάλυση παρεμβολών, τις πράσινες επικοινωνίες, τα συστήματα πληροφοριών, το απόρρητο των δεδομένων και σχετικών ρυθμίσεων της Ελλέδας και τις Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Προσωπικό


Το προσωπικό του εργαστηρίου αποτελείται από ερευνητές, μεταδιδακτορικούς και διδακτορικούς υποψηφίους και έχει εκτεταμένη εμπειρία σε εθνική και διεθνή έρευνα καθώς και σε αναπτυξιακά έργα.

 Έργα


Προς ενημέρωση...